Vi støtter gode initiativer, hvor fællesskab får det enkelte menneske til at vokse

Hvem er vi?

Fonden blev stiftet i 1975 af familien bag Bestseller og har siden da støttet sociale og kulturelle projekter rundt omkring i verden. I 2014 blev fonden delt i to – og MTHP Fond blev stiftet af Merete og Troels Holch Povlsen, som begge er aktive medlemmer i bestyrelsen.

Formål

MTHP-Fonds formål er almenvelgørende og almennyttigt – herunder især støtte til forældreløse og vanskeligt stillede børn, til sygdomsbehandling og sygdomsbekæmpelse, til forskning, til naturbevaring samt til andre humanitære uddannelsesmæssige, kunstneriske og kulturelle formål i Danmark og udlandet.