Vi støtter gode initiativer, hvor fællesskab får det enkelte menneske til at vokse

Hvem er vi?

Fonden blev stiftet i 1995 af familien bag Bestseller og har siden da støttet sociale projekter rundt omkring i Danmark og ude i verden. I 2016 ændrede fonden navn og kom til at hedde MTHP Fonden. Fonden er stiftet  af Merete og Troels Holch Povlsen, som begge er aktive medlemmer af bestyrelsen.

Formål

MTHP-Fonds formål er almenvelgørende og almennyttigt – herunder især støtte til forældreløse og vanskeligt stillede børn, til sygdomsbehandling og sygdomsbekæmpelse, til forskning, til naturbevaring samt til andre humanitære uddannelsesmæssige, kunstneriske og kulturelle formål i Danmark og udlandet. Vi støtter generelt organisationer og ikke enkelt personer.